U Ulici dr. Franje Tuđmana u Starom Vukovaru uvijek je građana, a vremena se nađe i za kratku razmjenu riječi o zdravlju, stanju u...

VINKOVCI, Kod zapadnog ulaza u Vinkovce, pored same južne gradske obilaznice, u krugu napuštene farme pored šume Ljeskovac, nalazi se veliko divlje odlagalište otpada...

POGLED NA ZIMSKU LUČICU U VUKOVARU

S hladnijim vremenom najveći dio riječnih plovila usidren je u zimsku lučicu koja se nalazi gotovo u središtu Vukovara. Pogled na usidrene čamce i...

Jedna u nizu i već uobičajenih akcija čišćenja korita rijeke Vuke. Ovoga puta su u akciji sudjelovali vukovarski ribiči i ronioci pokušavajući Vuku učiniti...

Zelena polja vođinačka

VOĐINCI, U neposrednoj blizini vođinačkih domaćinstava zeleni se iznikla pšenica.

Popularno