Bubamara u novoj kampanji “I u radu si ono što jesi, odnosno OSI (osoba s invaliditetom)”

Foto: Udruga Bubamara

VINKOVCI, Vinkovačka Udruga osoba s invaliditetom „Bubamara“ je započela kampanju za izmjenu zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom po kojemu se osobama s invaliditetom ukida osobna invalidnina pri zapošljavanju, izvjestili su iz Bubamare na fb profilu.

“”I u radu si ono što jesi, odnosno OSI (osoba s invaliditetom)” je naziv naše kampanje za koju tražimo punu podršku šire javnosti, svih građana, javnih osoba i institucija. Promijenimo loš zakon!!!!!!!! Odgođena pravda je nepravda…. Molimo sve da logo naše kampanje objavite kao znak podrške inicijativi o izmjeni postojećeg zakona!!!!!!!!!”, navode iz Bubamare.

Pojašnjavaju kako je osobna invalidnina zakonskom odredbom definirana kao naknada koju ostvaruje osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Sukladno ustavnoj obavezi države za pružanje posebne skrbi osobama s invaliditetom, to bi pravo trebalo ovisiti isključivo o težini invaliditeta. Osobna invalidnina nije zamišljena kao naknada koja služi za podmirenje osnovnih životnih potreba, ona se može ostvarivati istodobno uz minimalnu novčanu naknadu kojoj je svrha zadovoljavanje osnovnih životnih potreba osobe koja nema dovoljno sredstava za njihovo podmirenje.

Ukoliko osoba s teškim invaliditetom ostvaruje prihod od npr. 1500,00 kn temeljem ugovora o djelu neće ostvariti pravo na osobnu invalidninu, a osoba koja ostvaruje mirovinu u istom iznosu istodobno će uz to ostvarivati i osobnu invalidninu. Ukoliko osoba ostvaruje prihod u vidu stipendije za školovanje, također će se osobna invalidnina ukinuti ili umanjiti za iznos stipendije. Nadalje, samac bez ikakvih primanja ima pravo na minimalnu novčanu naknadu u iznosu od 800,00 kn mjesečno. Ukoliko je to osoba s teškim invaliditetom (npr. Potpuno nepokretna) imala bi pravi uz taj iznos ostvariti i puni iznos osobne invalidnine, odnosno još 1250,00 kn mjesečno. Ali osobi koja bi npr. ostvarila honorar u iznosu od 800,00 kn mjesečno osobna invalidnina bi se umanjila te iznosila samo 450,00 kn. Ovakvim uređenjem ovog prava, osobama s invaliditetom direktno se poručuje da se „drže“ socijalne naknade i neka ne prihvaćaju zaposlenje. Ukoliko ostvare neku zaradu od vlastitog rada ili stipendiju za troškove školovanja, sve izdatke koji proizlaze iz invaliditeta morat će podmirivati sami, znači sve eventualne troškove koje imaju kako bi se uključili u život zajednice: došli na posao, nabavili pomagalo, platili pomoć u kući, studirali i sl.

To je ne samo protivno odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom nego i u opreci sa socijalnim modelom invaliditeta, prema kojem društvo treba omogućiti puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo osoba s invaliditetom, poručuju iz Bubamare.