Aleksandar Durman počasni građanin Vukovara, Lidiji Miletić i Pavlu Pavličiću Medalje Grada Vukovara

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradsko vijeće Vukovara donijelo je odluku o dodijelili javnih priznanja prema kojoj je za Počasnog građanina Grada Vukovara proglašen dugogodišnji istraživač Vučedola i vučedolske kulture Aleksandar Durman.

Nagrade za životno djelo dodijeliti će se akademiku, književniku i znanstveniku Pavao Pavličiću te višegodišnjoj ravnateljici Gradskog muzeja Vukovar Ruži Marić.

Medalje Grada Vukovara biti će dodijeljene bivšem ministru i Damiru Krstičeviću te Lidiji Miletić inače ravnateljici Osnovne škole Dragutina Tadijanovića.

Plakete Grada Vukovara biti će dodijeljene Lilijani Radobuljac, Meliti Vukušić, Milanu Kordiću, Zlatku Mengesu, Stipi Majiću, Franji Šoljiću, Dječjem vrtiću Vukovar 1., Udruzi Vukovarski leptirići, Ukrajinskom kulturno – prosvjetnom društvo Ivan Franko, Nogometnom središtu Vukovar, Europskom domu Vukovar, Udruzi za osobe s invaliditetnim oštećenjem Golubica, Klubu veterana 148. brigade Hrvatske vojske Zagreb Trnje, Udruzi vukovarskih veterana Našice te  Trgovačkom društvu Katarina Line d.o.o. iz Opatije.

Pojašnjavajući dodijeljena priznanja Pilip Karaula iz Odbora za dodjelu javnih priznanja kazao je kako je Odluka donesena ranije ali je radi epidemije korona virusa sada usvojena. Uz to treba znati i kako se ona donosi svake četiri godine, a ne kao ranije svake godine, kako bi svaki saziv Gradskog vijeća mogao donijeti odluku o osobama i institucijama koje će dobiti neko od priznanja Grada Vukovara.