Foto: Đuro Karalić

Kada nema kupača, na vinkovačkoj Banji nađe se drugih posjetitelja