Vukovarska tržnica posjećena je svakoga dana, a ponuda više je nego bogata