Foto: Ivan Matić

Veliki adventski vijenac na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru.